Revisionsbyrån startades 2002 av Annika Svedbjer som även driver företaget. Annika har arbetat i branschen sedan 1988 och blev godkänd revisor 1994. Hon har arbetat både på mindre och större revisionsbyråer och genomgår fortlöpande utbildning varje år.

Swedbjer Revision AB är medlem i FARSRS, Branchorganisationen för revisorer och rådgivare. Detta innebär t ex att hennes verksamhet blir kvalitetskontrollerad vart 5:e år av FARSRS med krav på löpande vidareutbildning. 

Jag är medlem i SRF och är auktoriserad redovisningskonsult.

Vi är en liten revisionsbyrå med den lilla byråns personliga engagemang.

Kundkretsen består endast av företag och vi arbetar lokalt i Stockholm.