FARSRS, Branchorganisationen för revisorer och rådgivare
» http://www.farsrs.se

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF
» http://www.srfkonsult.se

Bolagsverket
» http://www.bolagsverket.se

Skatteverket
» http://www.skatteverket.se

Bokföringsnämnden
» http://www.bfn.se

Riksdagen, dokument
» http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____5029.aspx

Svenskt Näringsliv
» http://www.svensktnaringsliv.se